Hallingdal Hundeklubb

Velkommen

Korona smitten i Hallingdal øker, og vi har derfor besluttet at all organisert trening fra HHK utgår med umiddelbar virkning. Det er åpent for individuell trening i treningsrom og ute på Torpomoen, men da SKAL smittevern regler følges. Reglement blir lagt ut, og det er DIN plikt å følge dette. Endringer gjelder til annet blir opplyst


Norsk Kennel klubb har i denne svært vanskelige perioden bedt alle sine medlemsklubber om støtte til videre drift.

Styret i Hallingdal Hundeklubb har vedtatt å låne kr 30,000,- til NKK.

Vi håper dette kan være med å bidra til at NKK kan opprettholde driften.

- Styret Hallingdal Hundeklubb


Nyheter

10.02.2020

Elinor og Hall var med på nyttårssmellerhelg i Drammen den 11 og 12. januar 2020. På lørdag arrangerte Smellerhund Søkssenter morsomme varianter av Smeller klasse 1 øvelsene. Hall søkte 4 ulike øvelser; 2 forskjell romsøk, banespiral av 4 baner og 12 beholdere i form av stol.

Årsmøte HHK

Tirsdag 3. mars 2020 kl 18:00 Torpomoen

Saksliste:

Godkjenning av innkalling

Valg av ordstyrer

Valg av sekretær

Valg av tellekorps

Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

  1. Styrets årsberetning
  2. Styrets regnskapberetning
  3. Kontigent + treningsavgift 2021
  4. Budsjett 2020
  5. Innkomne forslag og saker
  6. Valg av styre
  7. Valg av valgkomite
  8. Valg av revisor

Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles.

Det kan kun stemmes ved personlig oppmøte. Benkeforslag ikke tillatt.Miljøtrening

Gjør hunden din utslag på tur? Bjeffer den når dere møter noen?Er alle andre mer interessante enn deg som fører? Flaut å gå tur? alle andre er jo så flinke?Ta tak i utfordringen og møt opp på miljøtrening på Torpomoen hver tirsdag kl 18:00.                                         

Et tilbud for deg som er medlem av Hallingdal Hundeklubb.  

Følg gjerne med på facebooksiden vår ang miljøtrening