UTSTILLING

Hundeutstilling arrangeres først og fremst for at du skal få en vurdering av hunden ut fra rasens standard og at vi samlet får en vurdering av nivå og utvikling av de enkelte hunderasene. For mange er også hundeutstilling en spennende hobby, både når det gjelder selve konkurransen og rasemiljøet.

Alle raser bedømmes hver for seg av en autorisert -utdannet og kvalifisert eksteriørdommer, hundeutstilling er nemlig en eksteriør konkurranse. Det bedømmes klassevis delt inn etter alder, hanner og tisper bedømmes hver for seg. Foruten dommer, består ringpersonalet av en autorisert ringsekretær og en skriver. Ringsekretær er lederen for ringen og ansvarlig for at alt går riktig for seg etter regelverket , det er også denne du skal henvende deg til dersom du har noen spørsmål, henvend deg aldri direkte til dommeren.

  • Juniorklassen (JK) for hunder: 9- 18 måneder
  • Unghundklassen (UK) for hunder 15-24 måneder
  • Åpenklasse (AK)- for hunder fra 15 måneder
  • Bruksklassen (BK) for hunder som har oppfylt brukskrav gjeldene for rasen
  • Championklassen (CHK)er for hunder som er Champion
  •  Veteranklassen (VK)er for hunder som har fylt 8 år

Først del av utstillingen består av kvalitetsbedømming, når rasen begynner starter alltid med hanner og først ut er juniorklassen. Alle påmeldt i klassen blir kalt inn til en lineup i ringen, hvor dommeren tar et overblikk over alle som er med- før han tar for seg en og en.

Dommeren går fysisk over hunden, kjenner på hvordan kroppen er bygd sammen, - anatomisk i henhold til hva som står i rasestandarden samt alder, det sjekkes bevegelser, tilgjengelighet, tenner og på hannhunder at de har 2 testikler der de skal være. Dommeren dikterer så et kritikkskjema utifra sitt synspunkt om hvordan hunden er i forhold til hva som står i rasestandarden. På NKK´s utstillinger er det nå kun elektroniske kritikkskjema som man kan laste ned om ønskelig

Når dommeren har vurdert hunden så gies den en premiegrad, ringsekretæren viser frem fargekort, dette er hva de forskjellige fargene står for:

  • Excellent (Exc)- rød : Typisk, i alt vesentlig riktig bygget hund, hvis feil er så uvesentlige, at den kan sies å være en meget god representant for sin rase
  • Very good (Vg)- blå : Hund av god type og bygning, hvis eksteriørfeil ikke er mer fremtredende enn at den kan sies å være en god representant for sin ras
  • Good (G)- gul : Hund av akseptabel type, hvis eksteriør feil ikke er av en slik karakter at den kan sies å være en utypisk representant for sin rase.
  • Sufficient (S)- grønn : Hund som i tilstrekkelig grad tilfredsstiller rasestandardens krav, men som mangler viktige rasekarakteristika eller som ikke er i tilstrekkelig utstillingskondisjon

Alle med Excellent går videre til konkurranseklassen er det mindre enn 4 med Excellent, er også de med Very good med videre til konkuranseklassen, for de andre er det dessverre takk for i dag.