MILJØTRENING

Alle ønsker seg en lydig hund i hverdagen. Og en lydig hund er en lykkelig hund og kan gis friheter. Naboer, familie, venner og bekjente liker best lydige hunder. Hva mener vi med lydige hunder i hverdagen, jo, hunden skal:

  • komme på innkalling
  • gå pent i bånd
  • sitte/stå pent mens vi mennesker hilser på noen
  • ha et stoppsignal, for eksempel Nei
  • passere andre hunder
  • sitt bli/stå bli/dekk bli - en kommando som gjør at hunden blir der den er
  • gå og legge seg
  • kunne være alene hjemme
  • ikke bjeffe ukontrollert på dørklokken

En del av disse øvelsene trener vi på og snakker om på valpekursene, men så er det slik at utfordringene gjerne kommer senere til tross for at man har vært på valpekurs. Vi har derfor tilbud til alle våre medlemmer på miljøtrening en gang i uken. Her trener vi nettopp på det er som er nødvendig for å få den hunden vi ønsket oss i hverdagen. Og, denne treningen er gratis for medlemmer.

Ta kontakt med oss, vi har bred erfaring, skulle det vise seg at vi opplever utfordringene for vanskelige, så har vi andre ressurspersoner å støtte oss på