Arkiv

Innkalling Årsmøte

 • Tirsdag 16.mars kl18:30-20:30
 • I år må du melde deg på via mail til styret@hallingdalhundeklubb.no pga Covid-19
 • Påmeldingsfrist 13.mars
 • Du må ha betalt medlemsavgift for å kunne være med på årsmøtet og for å ha stemmerett må du ha vært medlem i minimum 3 uker ved årsmøte dato.
 • Det kan hende at vi må gjennomføre årsmøte på Teams, vi trenger da også din mail for å kunne sende link. Styret vil i så tilfelle sitte samlet på Torpomoen

Årsmøte

Årsmøte Hallingdal Hundeklubb for 2021 er fastsatt til tirsdag 16 mars kl 18:30-20:30

Innkalling vil komme senest 14 dager før møtet.

Stemme og møterett har de som har betalt medlemsavgift for 2021 senest 3 uker før møtedato.

Følgende styremedlemmer er på valg 2021

Nestleder: Silje Madelen Holst

Styremedlem : Liss Hansen

Styremedlem : Karianne Østdahl

Varamedlem : Ingunn Håverstad

Resten av styret sitter til årsmøtet 2022:

Leder: Rune Langård

Kasserer: Eva Trasti

Styremedlem : Birgit Rustberggard

Forslag til styremedlemmer eller saker, sendes til styret@hallingdalhundeklubb.no

Poststemplet eller sendt pr mail senest 4 uker før møtedato.

Viktig info

Korona smitten i Hallingdal øker, og vi har derfor besluttet at all organisert trening fra HHK utgår med umiddelbar virkning. Det er åpent for individuell trening i treningsrom og ute på Torpomoen, men da SKAL smittevern regler følges. Reglement blir lagt ut, og det er DIN plikt å følge dette. Endringer gjelder til annet blir opplyst 

Hallingdal Hundeklubb årsmøte

Dato: Tirsdag 12.februar 2019

kl: 19.30-21:30

Sted: Torpomoen

Forslag eller saker som medlemmer eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmer må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

Benytt: styret@hallingdalhundeklubb.no

Mrk: Årsmøtet 2019

Vi gratulerer!

Ingunn og Molly med 6.plass i hopp og 1.plass med napp i agility (kl 1 small) på dogs4all

Årsmøte HHK

Tirsdag 3. mars 2020 kl 18:00 Torpomoen

Saksliste:

Godkjenning av innkalling

Valg av ordstyrer

Valg av sekretær

Valg av tellekorps

Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

 1. Styrets årsberetning
 2. Styrets regnskapberetning
 3. Kontigent + treningsavgift 2021
 4. Budsjett 2020
 5. Innkomne forslag og saker
 6. Valg av styre
 7. Valg av valgkomite
 8. Valg av revisor

Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles.

Det kan kun stemmes ved personlig oppmøte. Benkeforslag ikke tillatt.