Arkiv

Viktig info

Korona smitten i Hallingdal øker, og vi har derfor besluttet at all organisert trening fra HHK utgår med umiddelbar virkning. Det er åpent for individuell trening i treningsrom og ute på Torpomoen, men da SKAL smittevern regler følges. Reglement blir lagt ut, og det er DIN plikt å følge dette. Endringer gjelder til annet blir opplyst 

Hallingdal Hundeklubb årsmøte

Dato: Tirsdag 12.februar 2019

kl: 19.30-21:30

Sted: Torpomoen

Forslag eller saker som medlemmer eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmer må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

Benytt: styret@hallingdalhundeklubb.no

Mrk: Årsmøtet 2019

Vi gratulerer!

Ingunn og Molly med 6.plass i hopp og 1.plass med napp i agility (kl 1 small) på dogs4all

Årsmøte HHK

Tirsdag 3. mars 2020 kl 18:00 Torpomoen

Saksliste:

Godkjenning av innkalling

Valg av ordstyrer

Valg av sekretær

Valg av tellekorps

Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

  1. Styrets årsberetning
  2. Styrets regnskapberetning
  3. Kontigent + treningsavgift 2021
  4. Budsjett 2020
  5. Innkomne forslag og saker
  6. Valg av styre
  7. Valg av valgkomite
  8. Valg av revisor

Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles.

Det kan kun stemmes ved personlig oppmøte. Benkeforslag ikke tillatt.