Innetrening

Vi skal bygge om treningslokalet, og har derfor sett oss nødt til å sette inntaksstopp for nye ekvipasjer. Gruppeledere har mer info. Kontakt din gruppeleder. 

Informasjon om innetrening 2024 er lagt på siden for innetrening. Lokalet skal utvides og vi tar derfor IKKE inn nye ekvipasjer på innetrening i år. Eventuelle unntak behandles av styret. Kontakt Eva på 90117009 eller trasti@online.no